Sản Phẩm


Tặng kèm máy xay cà phê gia đình và bộ bình pha đặc trưng của Cà Phê Chồn Trại Hầm Đà Lạt.

20.000.000đ

Tặng kèm máy xay cà phê gia đình. Tặng máy xay cá nhân và bộ bình pha của Cà Phê Chồn Trại Hầm Đà Lạt

10.000.000đ

Tặng máy xay cá nhân

2.000.000đ

Tặng máy xay cá nhân

2.000.000đ

Tặng sản phẩm mỹ nghệ làm quà tặng

200.000đ